Jy sal op ‘n nuwe journey gaan

Jy sal op ‘n nuwe journey gaan

Oscar,

Dit maak nie saak hoe voorbereid jy dink jy is nie, jy sal nooit ten volle voorbereid wees vir die verlies en verdriet wat gepaardgaan met die dood nie. Dit bring die slegste en die beste in jou uit, en daar is nie ‘n ding soos closure nie. Jy sal vir ewig en altyd treur en spyt wees, en tyd sal nooit ooit genoeg wees nie. Jy sal skuldig voel, jou geloof, jou lewe en jou doel bevraagteken.…

View On WordPress

Dear Pistorius Family

Dear Pistorius Family,

I have watched, with much grief and sorrow at the henious circumstances you have found yourselves in, but I have also watched with compassion and frankly, awe!

As a family, you have all stood by Oscar, through everything. Through every high and low, and you have done so in a dignified and loving manner!

When Carl was cleared of his charge, you were all there for him,…

View On WordPress

What I Be

Dearest Oscar,

last week, while I was boredly surfing in the net, I came across a curious and thought-provoking photographic project; several people were asked by the photographer Steve Rosenfield to openly show their insecurities and all those flaws they use to do their best to hide in everyday life. The “What I Be Project” admittedly has the purpose to bare ourselves of a false sense of…

View On WordPress